ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Факультет машинобудування та транспорту

Кафедра галузевого машинобудування

 
Головна сторінка | Новини | Історична довідка | Склад кафедри | Технічна база

 

 

 

 
 

 

 

 

 

СТРУКТУРА КАФЕДРИ

 

 

Завідувач кафедрою ГМ, д.т.н., професор Ростислав Дмитрович Іскович-Лотоцький        

islord@vntu.edu.ua

К.т.н., професор Роман Романович Обертюх

obertykh@vntu.edu.ua

К.т.н., доцент Юрій Володимирович Булига

ybulyha@vntu.edu.ua ybulyha@gmail.com

Відповідальний за випускові кваліфікаційні роботи і філію кафедри д.т.н., професор, Леонід Клавдійович Поліщук

leo.polishchuk@vntu.edu.ua

Заступник декана ФМТ і завідувача каф. ГМ з наукової роботи та міжнародного співробітництва д.т.н., професор Іван В'ячеславович Севостьянов

ivansev@vntu.edu.ua ivansev70@gmail.com

Доцент, к.т.н. Ярослав Володимирович Іванчук

ivanchuck@ukr.net ivanchuck@vntu.edu.ua

Учений секретар, заступник зав. кафедрою ГМ по навчально-методичній роботі і відповідальний за переддипломну практику, к.т.н., доц. Олександр Дмитрович Манжілевський

manzhilevskyy@vntu.edu.ua

Доцент кафедри ГМ, к.т.н. Андрій Валентинович Слабкий

slabkiyandrey@gmail.com slabkiyandrey@vntu.edu.ua

Заступник зав. кафедри ГМ з виховної роботи, куратор, ст. викладач кафедри ГМ, к.т.н. Вадим Петрович Міськов

vadimmiskov@vntu.edu.ua vadimmiskov@ukr.net

Завідувач лабораторіями кафедри ГМ Віктор Дмитрович Андрощук

Інженер першої категорії кафедри ГМ Надія Сергіївна Гураш

Старший лаборант з в/о кафедри ГМ Івашко Євгеній Іванович

 

 

 

 
ВНТУ Напишите нам Контакты