ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Факультет машинобудування та транспорту

Кафедра галузевого машинобудування

 
Головна сторінка | Новини | Історична довідка | Склад кафедри | Технічна база

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Для содержимого этой страницы требуется более новая версия Adobe Flash Player.

Получить проигрыватель Adobe Flash Player

 

   

Наукова робота кафедри ГМ здійснюється за такими напрямками:

  • Теорія розрахунку і розробка вібраційних процесів та обладнання;
  • Аналіз динамічних процесів у приводних системах конвеєрів та утримувальних металоконструкцій підйомно-транспортних машин;
  • Виробництво енергоносіїв із органічних відходів з використанням технологій фазового розділення, піролізу та газо- і парогенерації.

   На кафедрі є 4 аспіранта:

  • Веселовський Я.П. виконує роботу на тему "Гідроімпульсний привод вібраційних технологічних машин з розширеним діапазоном регулювання".
  • Луцик В. Л. виконує роботу на тему "Гідроімпульсний привод для потокового віброударного зневоднення вологих вологих дисперсних матеріалів".
  • Коваль О. О. виконує роботу на тему "Установка для отримання порошків тугоплавких металів з примусовою системою охолодження".
  • Марущак М. В. виконує роботу на тему "Установка для отримання порошків тугоплавких металів з примусовою системою охолодження".

   Провідні науковці кафедри є членами спеціалізованих вчених рад по захисту кандидатських та докторських дисертацій: д.т.н., проф. Р.Д.Іскович-Лотоцький; к.т.н., проф. Обертюх Р.Р.; д.т.н., проф. Севостьянов І.В.

    Д.т.н., проф. Р.Д.Іскович-Лотоцький є членом редакційних колегій фахових видань «Вісник ВПІ» та «Вібрації в техніці і технологіях».

  Наукові дослідження, результати яких впроваджені у виробництво, здійснювалися за темами:

Установка для утилізації відходів

Розробники: д.т.н. проф. Іскович-Лотоцький Р.Д., Повстенюк В.І., Данилюк О.М., к.т.н. Іванчук Я.В.


   Призначена для утилізації органічних відходів (медичних,побутових та ін.). Продуктивність серійної установки – 50, 100,200,300 кг/год. Захищена патентами №23991 та №32098

 

Пристрій керування параметричного типу для гідроприводів з паралельно встановленими двигунами


Розробники: к.т.н. проф. Поліщук Л.К., к.т.н. доц. Пурдик В.П., к.т.н. проф. Обертюх Р.Р., к.т.н., доц. Адлер О.О.

  Призначений для керування гідроприводами з паралельно встановленими гідродвигунами. Дозволяє знизити енерговитрати. Захищений патентом України №22801.

Гідравлічний мотор-барабан механізму переміщення гідропневматичного кріплення вугільних шахт

Розробники: к.т.н. проф. Поліщук Л.К., д.т.н. проф. Іскович-Лотоцький Р.Д., к.т.н. ст. доц. Адлер О.О.

Призначений для механізму переміщення безрозвантажувального гідропневматичного кріплення вугільних шахт.
Захищений деклараційним патентом України №11969.

Вмонтований гідравлічний привод, чутливий до зміни навантаження

Розробники: к.т.н. проф. Поліщук Л.К., к.т.н. ст. доц. Адлер О.О.


Призначений для стрічкових конвеєрів машин різного технологічного призначення з обмеженою монтажною зоною під привод,що епсплуатуються в умовах змінних робочих навантажень, максимальне перевищення яких над номінальними є значним.
Захищено патентом України №22801.

   Також кафедра приймала участь у національних виставках де були представлені її наукові дослідження.

4–та Національна виставка-презентація Іноватика в сучасній освіті. м. Київ, 16 – 18 жовтня 2012 р.

Гідравлічний вібростенд

Іскович-Лотоцький Р.Д., Вірник М.М.

Інерційний вібропрес–молот із зусиллям підняття вібростолу 250 кН   (ІВПМ 25М)

Іскович-Лотоцький Р.Д., Обертюх Р.Р.

Генератор імпульсів тиску в рідині

Іскович-Лотоцький Р.Д., Обертюх Р.Р.

ІІІ Міжнародна виставка сучасних закладів освіти 2012. м. Київ,  01 – 03 березня 2012 р.

Гідравлічний вібростенд

Іскович-Лотоцький Р.Д., Вірник М.М.

Інерційний вібропрес–молот із зусиллям підняття вібростолу 250 кН   (ІВПМ 25М)

Іскович-Лотоцький Р.Д., Обертюх Р.Р.

Генератор імпульсів тиску в рідині

Іскович-Лотоцький Р.Д., Обертюх Р.Р.

21 Міжнародна спеціальна виставка – Освіта та кар’єра 2012 м. Київ, 29 – 31 березня 2012 р.

Гідравлічний вібростенд

Іскович-Лотоцький Р.Д., Вірник М.М.

Інерційний вібропрес–молот із зусиллям підняття вібростолу 250 кН   (ІВПМ 25М)

Іскович-Лотоцький Р.Д., Обертюх Р.Р.

Генератор імпульсів тиску в рідині

Іскович-Лотоцький Р.Д., Обертюх Р.Р.

22 Міжнародна спеціальна виставка – Освіта та кар’єра 2012 м. Київ, 15 – 17 березня 2012 р.

Гідравлічний вібростенд

Іскович-Лотоцький Р.Д., Вірник М.М.

Інерційний вібропрес–молот із зусиллям підняття вібростолу 250 кН   (ІВПМ 25М)

Іскович-Лотоцький Р.Д., Обертюх Р.Р.

Генератор імпульсів тиску в рідині

Іскович-Лотоцький Р.Д., Обертюх Р.Р.

      В 2012 році академік Підйомно-транспортної академії професор кафедри Галузевого машинобудування, к.т.н. Поліщук Л.К. прийняв участь у заходах, які були організовані Президією академії та її Західним відділенням у м.Львові. В травні 2012 року відбулося засідання Західного відділення академії, на якому були розглянуті організаційні питання щодо вступу нових членів академії, та обговорені перспективні напрямки діяльності вчених академії у відповідності до задач, поставлених Президією академії.
      В листопаді 2012 року відбулося друге засідання академії в межах проведення МНТК «Теорія та практика раціонального проектування, виготовлення і експлуатації машинобудівних конструкцій», де були обговорені доповіді членів академії, що представлені на пленарному та секційних засіданнях конференції.

      За результатами завершених за останні три роки наукових досліджень опубліковано більше 40 статей, отримано 25 патентів України.
     Наукова діяльність, яка ведеться кафедрою, достатньо тісно пов’язана з творчими інтересами студентів. У наукових роботах кафедри беруть участь талановиті студенти.       За результатами наукової праці студенти публікують тези доповідей, статті, отримують патенти України на винаходи.
     Активну участь студенти приймають у вузівських, Всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях.
     На кафедрі працюють наукові гуртки під керівництвом зав.кафедри, проф. Ісковича-Лотоцького Р.Д., професорів Обертюха Р.Р. і Поліщука Л.К. Для  залучення студентів до науково-дослідної роботи на кафедрі проводяться наукові семінари, конференції. Індивідуальна тематика має спрямованість на виконання окремих частин науково-дослідних тем для використання в курсовому та дипломному проектуванні. Щорічно за тематикою науково-дослідних робіт виконується в середньому 15 магістерських кваліфікаційних робіт та 5 бакалаврських дипломних робіт.

 

 
ВНТУ Напишите нам Контакты