ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Факультет машинобудування та транспорту

Кафедра галузевого машинобудування

 
Головна сторінка | Новини | Історична довідка | Склад кафедри | Технічна база

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  АБІТУРІЄНТУ

     

Інформація випускникам шкіл

Інформація випускникам технікумів та коледжів

Інформація випускникам бакалаврату

                                                     

                                  ШАНОВНИЙ, АБІТУРІЄНТЕ!

   Сучасні високі технології можливі лише за умови створення фахівцями-конструкторами високоточних продуктивних верстатів нового покоління. Сьогоднішній конструктор – це високоосвічений професіонал-механік, який володіє сучасними методами комп’ютерного моделювання. Машинобудування - це народне надбання, гарант технологічної незалежності держави, галузь, яка забезпечує розвиток вітчизняної економіки. Спеціалісти цього профілю отримують сучасну фундаментальну інженерну підготовку з конструювання та технології виробництва верстатів, промислових роботів та інших машин; використання сучасних методів пошуку технічних рішень, методів теоретичних та експериментальних досліджень машин; програмування на ЕОМ, математичного моделювання, основ патентно-ліцензійної роботи, технічного сервісу та ремонту верстатів та систем управління; організації виробництва, економіки, основ менеджменту та маркетингу.

     

    Кафедра «Галузевого машинобудування» (ГМ) випускає бакалаврів, спеціалістів та магістрів інженерії спеціальності 133 – «Галузеве машинобудування». Підготовку фахівців вищої кваліфікації в аспірантурі кафедра забезпечує за спеціальностями 05.02.02 – «Машинознавство» та 05.03.05 – «Процеси та машини обробки тиском».На кафедрі здійснюється підготовка студентів з робітничих професій: "Токар". Наші випускники можуть працювати в галузях патентно-винахідницької роботи, науково-технічної інформації, сертифікації та стандартизації, маркетингу, ринкового впровадження нової техніки та технологій. Наукові дослідження кафедри спрямовані на:

-розробку теорії проектування та практичну реалізацію багатокоординатного металообробного обладнання, в тому числі верстатів паралельної кінематики на основі застосування механотронних систем приводів;

- математичне моделювання процесів та систем механіки;

- створення верстатів автоматів, верстатів з ЧПК, верстатних комплексів та механізмів на модульному принципі;

- динаміку приводів верстатів, промислових роботів та технологічних систем;

– обладнання переробних і харчових виробництв;

– машини та обладнання сільськогосподарського виробництва;

– обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв;

– обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування;

– підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини та обладнання;

– обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів;

– поліграфічні машини та автоматизовані комплекси;

– обладнання лісового комплексу;

– колісні та гусеничні транспортні засоби;

– металорізальні верстати та системи;

– інструментальне виробництво;

– двигуни внутрішнього згорання;

– рейкові транспортні машини та механізми;

– локомотивобудування;

– вагонобудування.

- розробку теоретичних основ проектування металорізальних верстатів, зокрема токарних верстатів з ЧПУ та токарних модулів, а також промислових роботів та інших машин, створення систем автоматизованого проектування;

- створення пристроїв для автоматизації металообробки та технологічного обладнання: верстатних модулів, автоматичних верстатних ліній, робототехнічних комплексів, гнучких виробничих систем;

- теоретичні та експериментальні дослідження верстатів та інших машин з метою визначення їх статичних і динамічних характеристик, математичне моделювання машин та їх вузлів;

- розробку та дослідження швидкодіючих, багатофункціональних механізмів маніпулювання та затиску заготовок металорізальних верстатів.

     Студенти та викладачі кафедри відвідують міжнародні промислові виставки, де представлені: матеріалообробні технології, обладнання для машинобудування, що сприяє перейняттю досвіду у сучасних підприємств по металообробці та верстатобудуванні.

     Студенти-випускники кафедри МРВ ОАВ в основному працевлаштовуються на відомих підприємствах України, таких як: КК "Roshen", КНВО "Форт", ЗАТ "Калинівський машзавод", АО "Мотор Січ", АО "Barlinek", ХК "Nemiroff", ТОВ «Еврокар», , Корпорація «Богдан-Моторс», НВІГ "Інтерпайп", ПАТ «СКМ», ДП "Виробниче об'єднання “Південний машинобудівний з-д ім. О. М. Макарова”, СП УА "Поділля-Обст", ДП "З-д ім. Малишева" та ін.

 
На главную Напишите нам Контакты