ВИННИЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Факультет машиностроения и транспорта

Кафедра отраслевого машиностроения

 
Главная страница | Новости | Историческая справка | Состав кафедры | Техническая база

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Для содержимого этой страницы требуется более новая версия Adobe Flash Player.

Получить проигрыватель Adobe Flash Player

 

     Перечень опубликованных научных работ сотрудников и студентов кафедры "Отраслевого машиностроения" за 2017 г.

№ п/п

Авторы

Название работы

Название издания, где опубликована работа

Том, номер (выпуск, первая-последняя страницы работы)

1

2

3

4

5

1

Севостьянов І. В., В. Л. Луцик

Установка для багатостадійного зневоднення відходів харчових виробництв

Вісник машинобудування та транспорту

2017. - №1. - С. 105 - 113

2

Севостьянов І. В., Добранюк Ю. В., Бубновська І. А.

Розвиток процесів вальцювання криволінійних заготовок з алюмінієвих сплавів

Вісник машинобудування та транспорту

2017. - №2. - С. 150 - 157

3

Севостьянов І. В.

Інтенсифікація процесів розчинення мінеральних речовин у біологічних добривах

Тези доповідей XLVІ науково-технічної конференція професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів університету з участю працівників науково-дослідницьких організацій та інженерно-технічних працівників підприємств м. Вінниці та області.

Електронне наукове видання матеріалів конференції, м. Вінниця, 2017. - Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fmt/all-fmt-2017/paper/view/2685/2585.

4

Севостьянов І. В., Луцик В. Л.

Установка для багатостадійного зневоднення відходів харчових виробництв

Тези доповідей XLVІ науково-технічної конференція професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів університету з участю працівників науково-дослідницьких організацій та інженерно-технічних працівників підприємств м. Вінниці та області

Електронне наукове видання матеріалів конференції, м. Вінниця, 2017. - Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fmt/all-fmt-2017/paper/view/2745/2586.

5

Севостьянов И. В.

Генератор импульсов давления с вращающимся золотником

ХVІІІ Міжнародна науково-технічна конференція АС ПГП "Промислова гідравліка та пневматика" 3 – 6 жовтня 2017 р.: матеріали конференції. - Вінниця: ГЛОБУС-ПРЕС

2017. - С. 71 - 72.

6

Севостьянов І. В., Луцик В. Л.

Аналіз способів та обладнання для зневоднення відходів харчових виробництв

«Вібрації в техніці та технологіях» ХVІ Міжнародна науково-технічна конференція 26 – 27 жовтня 2017 р. : збірник тез доповідей. - Вінниця: ВНТУ

2017. - С. 67 – 68.

7

Iskovych–Lototsky R. D., Zelinska O. V., Ivanchuk Y. V., Veselovska N. R.

Development of the evaluation model of technological parameters of shaping workpieces from powder materials

Eastern–European Journal of Enterprise Technologies

2017. – Vol. 1, № 1(85). – P. 9–17.

8

Іскович–Лотоцький Р.Д., Іванчук Я.В., Веселовський
Я. П.

Моделювання робочих процесів гідроімпуль-сного привода з однокаскадним клапаном- пульсатором

Вібрації в техніці та технологіях

2017. – №3 (86). – С.10–19.

9

Коваль К.О., Іванчук Я.В.

Міжнародні моделі інтеграції освіти, науки і бізнесу

Вісник Вінницького політехнічного інституту

2017, – №4 (133). – С. 93 – 99.

10

Іскович–Лотоцький Р.Д., Іванчук Я.В., Веселовський Я. П.

Гібридне моделювання двокаскадного клапана–пульсатора гідроімпуль-сного привода

VII Міжнародна науково-практична конференція «Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем» 24-27 квітня 2017 р.: Збірник тез доповідей. – Чернігів

2017. – Том 1. – С. 195-196.

11

Іскович–Лотоцький Р.Д., Іванчук Я.В., Івашко Є.І.

Гібридне моделювання гідроімпульсного приводу установки для ударно-вібраційного зондування ґрунтів

VII Міжнародна науково-практична конференція «Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем» 24-27 квітня 2017 р.: Збірник тез доповідей. – Чернігів

2017. – Том 1. – С. 197 - 199.

12

Іскович-Лотоцький Р.Д., Іванчук Я.В., Веселовський Я.П., Снігур В.В.

Інерційний вібропрес-молот

ХVІІІ Міжнародна науково-технічна конференція АС ПГП "Промислова гідравліка та пневматика" 3 – 6 жовтня 2017 р.: матеріали конференції. - Вінниця: ГЛОБУС-ПРЕС

2017. – С. 87.

13

Іскович-Лотоцький Р.Д., Іванчук Я.В., Павленко Я.В.

Підвищення ефективності розвантаження навалочних вантажів на транспортних засобах

XVI Міжнародна науково-технічна конференція «Вібрації в техніці та технологіях» 26-27 жовтня 2017 р.: Збірник тез доповідей. – Вінниця

2017. – С. 38-39.

14

Іскович-Лотоцький Р.Д., Іванчук Я.В., Івашко Є.І.

Моделювання робочих процесів гідроімпульсного привода навісного обладнання для зондування ґрунтів

XVI Міжнародна науково-технічна конференція «Вібрації в техніці та технологіях» 26-27 жовтня 2017 р.: Збірник тез доповідей. – Вінниця

2017. – С. 147-149.

15

Іскович–Лотоцький Р.Д., Іванчук Я.В., Веселовський Я. П.

Моделювання робочих процесів гідроімпульсного привода з однокаскад-ним клапаном пульсатором

XVI Міжнародна науково-технічна конференція «Вібрації в техніці та технологіях» 26-27 жовтня 2017 р.: Збірник тез доповідей. – Вінниця

2017. – С. 170-172.

16

Іскович-Лотоцький Р. Д.,
Міськов В. П.

Огляд конструктив-них і технологічних параметрів електромагні-тів для електрогід-равлічних розподільни-ків

ХLVІ регіональна науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів університету з участю працівників науково-дослідних організацій та інженерно-технічних працівників підприємств м. Вінниці та області

Електронне наукове видання матеріалів конференції, м. Вінниця, 2017. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fmt/all-fmt-2017/paper/view/2682

17

Поліщук Л. К.
Міськов В. П.

Аналіз технологічних процесів та обладнання для переробки деревинних матеріалів

Вісник машинобудування та транспорту

2017. - № 3. – С. 77 - 83

18

Іскович-Лотоцький Р. Д.
Міськов В. П.

Можливі напрями подальшого використання гідроімпульсного привода з електрогідравлічною системою керування в сучасному виробництві

«Вібрації в техніці та технологіях» ХVІ Міжнародна науково-технічна конференція 26 – 27 жовтня 2017 р. : збірник тез доповідей. - Вінниця: ВНТУ

2017. - С. 43 -44

19

Манжілевський О. Д.,
Миронович
М. А.

Двокоординатний привод з ЧПК на базі контролера "Arduino"

ХLVІ регіональна науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів університету з участю працівників науково-дослідних організацій та інженерно-технічних працівників підприємств м. Вінниці та області

Електронне наукове видання матеріалів конференції, м. Вінниця, 2017. – Режим доступу: http://conf.vntu.edu.ua/allvntu/2017/.pdf

20

Манжілевський О. Д.

Електрогенераторна установка на базі газогенератора

ХLVІ регіональна науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів університету з участю працівників науково-дослідних організацій та інженерно-технічних працівників підприємств м. Вінниці та області

Електронне наукове видання матеріалів конференції, м. Вінниця, 2017. – Режим доступу: http://conf.vntu.edu.ua/allvntu/2017/.pdf

21

Манжілевський О. Д.

Розробка гідравлічного приводу вібраційних ножиць

XVI Міжнародна науково-технічна конференція «Вібрації в техніці та технологіях» 26-27 жовтня 2017 р.: Збірник тез доповідей. – Вінниця

2017. – С. 99-101

22

Обертюх Р.Р., Слабкий А.В., Марущак М.В

Віброударний пристрій з гідроімпульсним приводом підвищеної швидкодії та ефективності для деформацій-ного зміцнення поверхонь деталей машин

Вісник машинобудування та транспорту

2017. - №1. – С. 63 – 71

23

Поліщук О.В.,
Слабкий А.В.,
Репінський С.В.

Формування компетенцій з безпеки життєдіяльності в студентів вищих навчальних закладів

Педагогіка безпеки

2016. - №1. - С. 72 - 80.

24

Іскович-  Лотоцький Р.Д., Слабкий А.В., Поліщук О.В.

Організація безбар’єрного соціального середовища в сучасних умовах

Вісник машинобудування та транспорту

2017. - №1. – С. 103 – 110

25

Обертюх Р.Р., Слабкий А.В., Марущак М.В

Віброударні гідроімпульсні пристрої підвищеної швидкодії для динамічного деформаційного зміцнення поверхонь деталей машин з вбудованим генератором імпульсів тиску

Наукові нотатки

2017. - Випуск 59. - С. 204 -211.

26

Обертюх Р.Р., Слабкий А.В., Марущак М.В

Аналіз перспектив застосування гідроімпульсного привода для побудови пристроїв для деформаційного зміцнення металевих деталей машин

ХVІІІ Міжнародна науково-технічна конференція АС ПГП "Промислова гідравліка та пневматика" 3 – 6 жовтня 2017 р.: матеріали конференції. - Вінниця: ГЛОБУС-ПРЕС

2017. - С. 99 -101

27

Обертюх Р.Р., Слабкий А.В.

Пристрої для вібраційного різання та деформаційного зміцнення з пружними елементами високої жорсткості

XVI Міжнародна науково-технічна конференція «Вібрації в техніці та технологіях» 26-27 жовтня 2017 р.: Збірник тез доповідей. – Вінниця

2017. – С. 68 -71

28

Булига Ю.В., Парійчук Б.М.

Пристрій для спалювання сипучих відходів у затисненому шарі

XVI Міжнародна науково-технічна конференція «Вібрації в техніці та технологіях» 26-27 жовтня 2017 р.: Збірник тез доповідей. – Вінниця

2017. – С. 96 - 98

29

Polischuk L.K.,
Bilyy O.,
Нarchenko Ye.

Prodiction of the propagation of crack-like defects in profile lements of the boom of stack discharge conveyor

Estern-European Journal of Enterprise Technologies –

2016. - №6/1 (84). – P. 44 – 52

30

Поліщук Л. К.

Визначення динамічних навантажень металоконструкції стріли при взаємодії вантажної стрічки з роликоопорами конвеєра

ХLVІ регіональна науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів університету з участю працівників науково-дослідних організацій та інженерно-технічних працівників підприємств м. Вінниці та області

Електронне наукове видання матеріалів конференції, м. Вінниця, 2017. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fmt/all-fmt-2017/paper/view/2400/2583

31

Поліщук Л. К., Огородников В. А.,
Губанов А. В.

Энергетический критерий износа узлов трущихся поверхностей деталей машин

Всеукраїнська науково-технічна конференція «Механіка машин –основна складова прикладної механіки» присвячена 110-річчю з дня народження Кожевнікова С. М.
11 - 13 квітня 2017 р.

2017. – С. 12 -13

32

Polischuk L.K.,
Piontkevych O.

Dynamics of adaptive Drive of Mobile machine belt conveyor

22nd Internationfl scientific conference “Mechanika 2017” – Kaunas, 19 May 2017,

P. 307 – 311.

33

Поліщук Л. К.

Динаміка привідних систем і стрілових конструкцій стрічкових конвеєрів мобільних машин

Автореф. дис. док. техн. наук. за спеціальністю 05.02.09 - динаміка та міцність машин

2017. - 40 с.

34

Поліщук Л. К.,
Піонткевич О.В.

Вплив параметрів механічної системи конвеєра на перехідні процеси в адаптивному гідроприводі

ХVІІІ Міжнародна науково-технічна конференція АС ПГП "Промислова гідравліка та пневматика" 3 – 6 жовтня 2017 р.: матеріали конференції. - Вінниця: ГЛОБУС-ПРЕС

2017. - С. 70-71

35

Поліщук Л. К.
Адлер О. О.

Економічна ефективність впровадження технологічного комплексу з вмонтованим гідравлічним приводом конвеєра для переробки гранітних мас

13-й МСУІМ у Львові: Тези доповідей. - Львів: Кінпатрі ЛТД

2017. - С. 167-169

36

Поліщук Л. К.
Харченко Є.В.

Математична модель нестаціонарних коливань стріли буртоукладника в процесі завантаження

XVI Міжнародна науково-технічна конференція «Вібрації в техніці та технологіях» 26-27 жовтня 2017 р.: Збірник тез доповідей. – Вінниця

2017. – С. 206 - 209

37

Поліщук Л. К.
Адлер О. О.

Проблеми іноваційного розвитку машинобудування

XVI Міжнародна науково-технічна конференція «Вібрації в техніці та технологіях» 26-27 жовтня 2017 р.: Збірник тез доповідей. – Вінниця

2017. – С. 47 - 49

38

Поліщук Л. К.,
Піонткевич О.В.

Дослідження динамічної стійкості адаптивного приводу конвеєра

XVI Міжнародна науково-технічна конференція «Вібрації в техніці та технологіях» 26-27 жовтня 2017 р.: Збірник тез доповідей. – Вінниця

2017. - С. 137-139

39

Іванчук Я. В., Веселовський Я. П.

Моделювання робочих прцесів гідроімпульсного привода з однокаскадним клапаном- пульсатором

ХLVІ регіональна науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів університету з участю працівників науково-дослідних організацій та інженерно-технічних працівників підприємств м. Вінниці та області

Електронне наукове видання матеріалів конференції, м. Вінниця, 2017. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fmt/all-fmt-2017/paper/view/3171/2592

 

 

 

 

 
 
ВНТУ Напишите нам Контакты