ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Факультет машинобудування та транспорту

Кафедра галузевого машинобудування

 
Головна сторінка | Новини | Історична довідка | Склад кафедри | Технічна база

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для содержимого этой страницы требуется более новая версия Adobe Flash Player.

Получить проигрыватель Adobe Flash Player

 

      Кафедра «Галузевого машинобудування» (ГМ) входить до структури факультету машинобудування та транспорту (ФМТ), і випускає бакалаврів, спеціалістів та магістрів спеціальності 133 – «Галузеве машинобудування» денної форми навчання.
     З 2018 р. кафедру очолює д.т.н., професор Леонід Клавдійович Поліщук. За понад 50 років існування кафедри фактично завжди велася підготовка інженерів-конструкторів для різних галузей машинобудування. Підготовка фахівців здійснюється за освітньою програмою спеціалістів та магістрів інженерії по спеціальності 133 – «Галузеве машинобудування». Підготовку фахівців вищої кваліфікації в аспірантурі кафедра забезпечує за спеціальностями 131 – «Прикладна механіка», 132 – «Матеріалознавство», 133 - «Галузеве машинобудування».

                  

    Викладачами кафедри розроблено навчально-методичне забезпечення для викладання 52 курсів дисциплін, виконання курсових проектів і робіт, захисту дипломних проектів та магістерських дисертацій. Професорсько-викладацький склад кафедри постійно працює над підвищенням якості навчання студентів, оновлює навчально-методичну базу. Кожен рік викладачами кафедри видається більше десятка навчальних посібників та навчально-методичних вказівок для виконання лабораторних робіт, курсового і дипломного проектування (у тому числі широко використані форми на електронних носіях), впроваджує сучасні комп’ютерні технології навчання та оцінювання знань. В навчанні використовуються найновіші комп’ютерні технології та пакети комп’ютерного забезпечення «Компас–3D», «FlowVision», «MathCad», «MatLab», «ADEM CAD, CAMpact, САР», "Maple", «Компас–Вертикаль», «Компас–Автопроект» та інші для підготовки спеціалістів, які відповідають потребам сучасного виробництва.

                 
    Студенти та викладачі кафедри відвідують міжнародні промислові виставки, де представлені: матеріалообробні технології, обладнання для машинобудування, що сприяє перейняттю досвіду у сучасних підприємств по металообробці та верстатобудуванні.
    Наукова робота кафедри ГМ здійснюється за напрямами: «Розробка нових процесів та обладнання для віброударних технологій»; «Розробка систем гідроприводів для різного технологічного обладнання»; «Розробка транспортно–завантажувальних систем автоматизованого виробництва та приводів конвеєрів». Результати наукових досліджень активно використовуються у навчальному процесі та впроваджені у виробництво на таких підприємствах як: Броварський завод порошкової металургії «БЗПМ» м. Бровари, спеціальне конструкторське бюро ливарних автоматичних ліній СКБ «ЛАП» м. Івано-Франківськ та Всесоюзний інститут легких сплавів «ВІЛС» м. Москва. Також наукові розробки кафедри широко використовуються в інших галузях народного господарства: металообробці (розкочування кілець підшипників); в порошковій металургії (пресування порошків); в будівництві (гідромолоти для занурення паль). В харчовій та переробній промисловості використовуються преси з гідроімпульсним приводом для зневоднення бурякового жому, спиртової барди, пивної дробинні.
        Наукова діяльність, що ведеться кафедрою, достатньо тісно пов’язана з творчими інтересами студентів, які беруть участь в наукових дослідженнях кафедри, виступають з доповідями на вузівських, всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях, публікують статті та отримують патенти на власні винаходи.Студенти-випускники кафедри ГМ в основному працевлаштовуються на відомих підприємствах України, таких як: КК "Roshen", КНВО "Форт", ЗАТ "Калинівський машзавод", АО "Мотор Сич", АО "Barlinek", ХК "Nemiroff", ТОВ «Еврокар», Корпорація «Богдан-Моторс», НВІГ "Інтерпайп", ПАТ «СКМ», ДП "Виробниче об'єднання “Південний машинобудівний з-д ім. О. М. Макарова”, СП УА "Поділля-Обст", ДП "З-д ім. Малишева" та ін.Кафедра в навчальному процесі використовує створену сумісно з виробничим підприємством філію:  з-д "Аналог".

 
На главную Напишите нам Контакты